Rodzice kandydatów na uczniów klas pierwszych niedługo staną przed wyborem Szkoły Podstawowej dla swych dzieci.
Zapraszamy do SP im. St. Konarskiego w Milejowie.
Tymczasem zachęcamy do krótkiej wycieczki po naszej placówce.
Miłego seansu!