• Dariusz Mielniczuk – dyrektor
  • Monika Olejnik – wicedyrektor