• Andrzej Dyczewski - p.o. dyrektora
  • Dorota Wiśniewska – wicedyrektor