1. Dyczewski Andrzej p.o. dyrektora, historia
 2. Wiśniewska Dorota - wicedyrektor j. angielski, technika
 3. Abramik Justyna muzyka
 4. Cieślińska Izabela matematyka
 5. Dmochowska Joanna logopeda
 6. Domaradzka Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
 7. Gajowiak Maryla edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Kapica Anna pedagog
 9. Kierepka- Morawska Joanna przyroda, geografia
 10. Kociuba Marcin wychowanie fizyczne
 11. Kokuszka Anna nauczyciel wspomagający
 12. Kornecka Dominika plastyka
 13. Kowalska Anna fizyka, technika
 14. Kuter Katarzyna j. polski
 15. Marciniak - Dzieciuch Katarzyna j. niemiecki
 16. Marczak Magdalena j. polski
 17. Mazur Karina edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 18. Molenda Monika psycholog
 19. Olejnik Monika j. polski
 20. Paluch Katarzyna j. niemiecki
 21. Panecka – Suryś Agnieszka Wychowanie fizyczne
 22. Patalita Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, technika
 23. Pattillo Barbara edukacja wczesnoszkolna
 24. Pietrzak Dariusz informatyka
 25. Sieńko Kamila edukacja wczesnoszkolna
 26. Skrzypczak Grzegorz historia
 27. Skrzypczak Mariola nauczyciel świetlicy
 28. Słowikowska Barbara religia, wychowanie do życia w rodzinie
 29. Stefaniak Patrycja pedagog specjalny
 30. Strycharczuk Elżbieta chemia, biologia
 31. Ślusarska Paulina j. polski
 32. Tracz Katarzyna nauczyciel wspomagający
 33. Uryniecki Jerzy religia
 34. Wirzchowska Anna j. angielski
 35. Wit Iwona edukacja wczesnoszkolna
 36. Zaim Natalia matematyka
 37. Zielińska Joanna j. angielski