KWADRANS

To zespół wokalny działający od 2018 roku przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie. Tworzą go uczniowie klas 4-6. Opiekunem grupy jest Pani Justyna Abramik.
Podczas zajęć uczniowie uczą się prawidłowej emisji głosu, dykcji, interpretacji tekstu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach wokalnych rozwijamy aparat głosowy, a także słuch i pamięć. Zwiększamy wyobraźnię i wrażliwość muzyczną.
KWADRANS reprezentuje naszą szkołę podczas uroczystości szkolnych i gminnych. Grupa bierze udział w konkursach i festiwalach wokalnych. Na swoim koncie ma również pierwsze sukcesy m.in. I miejsce w VII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Jezus malusieńki" w Lublinie pod Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty czy I miejsce w XII Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej we Włodawie.