Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - Pani Barbara Bukszyńska

Wpłaty na Radę Rodziców należy kierować na nr konta:  02 8689 0007 4007 4269 3000 0010
Na pierwsze dziecko - 40 zł, na kolejne - 20 zł