Przewodnicząca - Emilia Roczon klasa 8b
Zastępca - Ewelina Ganska klasa 8b
Skarbnik - Oliwier Iwaniak klasa 8a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Pan Andrzej Dyczewski